International Symposium on Plasma Focus in series SPFE 2013

            Programme               Participants

          Presentations available here: (*=presenter)

            1.   V A Gribkov*

            2.   P Kubes*, D Klir, J Kravarik, K Rezac

            3.   S H Saw*, S Lee

            4.   I E Garkusha*, T N Cherednychenko, M S Ladygina, V A Makhlay, Yu V Petrov, D G Solyakov, V V Staltsov, DV Yelisyeyev

            6.   S V Latyshev*, V A Gribkov, S A Maslyaev, V N Pimenov

            7.   A V Voronin*, A V Ankudinov, V K Gusev, Ya A Gerasimenko, E V Demina, G S Kurskiev, I V Miroshnikov, E E Mukhin, et al

            10.  Hamid Reza Yousefi*

            12.  Ram Niranjan, R K Rout, R V Kolekar, R Srivastava, Satish C Gupta*

            13.  Jalil Ali, S H Saw, M Akel, S Lee*

            14.  S Lee*, S H Saw